|شماره چهاردهم| بروز رسانی: شنبه 1397/9/17

Grammar
زمان آینده استمراری :

زمان آینده استمراری، بیانگر عملی است که در زمان آینده بصورت استمرار درحال انجام باشد. ساختار زمان آینده استمراری بصورت زیر می باشد:

ing فعل + will be + فاعل

مثال:

This time tomorrow I will be lying on the beach.
فردا این موقع، درحال دراز کشیدن در ساحل خواهم بود
You will be flying to Australia soon.
بزودی درحال پرواز به استرالیا خواهید بود

مشاهده و دانلود فیلم در آپاراتمبحث بعدی گرامر (زمان آینده کامل) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2018.
| Web | Email | Instagram | Telegram | Soroush | Gap |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.36 : 2364
4.36شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :