|شماره دوم (سری دوم)| بروز رسانی: شنبه 1397/11/27

Speaking

در این بخش یک فیلم کوتاه جهت افزایش Fluency زبان انگلیسی مشاهده خواهید کرد. جهت کسب بهترین نتیجه به دستورالعملهای ارایه شده در فیلم توجه نموده و تمرینات گفتاری آنرا با صدای بلند انجام دهید. درس Fluency این هفته، از مجموعه خودآموز جامع مکالمه Speak Now انتخاب شده است.


(درس سوم) از مجموعه درسهای Speaking را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 2070
4.77شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :