|شماره سی وهفتم| بروز رسانی: شنبه 1398/7/27

Pronunciation
تلفظ صحیح زبان انگلیسی

دانلود فایل صوتی


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

ادامه درس تلفظ صحیح (/ɜ:/ [bird, first, turn]) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ تلفظ صحیح انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.41 : 2315
4.41شنبه ها؛ تلفظ صحیح انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ تلفظ صحیح انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :