|شماره سی وهفتم| بروز رسانی: شنبه 1398/7/27

Speaking

در این بخش یک فیلم کوتاه جهت افزایش Fluency زبان انگلیسی مشاهده خواهید کرد. جهت کسب بهترین نتیجه به دستورالعملهای ارایه شده در فیلم توجه نموده و تمرینات گفتاری آنرا با صدای بلند انجام دهید. درس Fluency این هفته، از مجموعه خودآموز جامع مکالمه Speak Now انتخاب شده است.


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

(درس سی وهشتم) از مجموعه درسهای Speaking را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.71 : 2315
4.71شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :