|شماره اول| آرشیو: شنبه 1397/11/20مشاهده مطالب جدید

Grammar
ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده

فعل be (به معنی بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی می باشد. در این درس زمان حال ساده این فعل را بصورت am/is/are ملاحظه می نمایید:

I am a teacher.
You are students.
He is Ali.
She is Mary.
It is a robat.
We are in different classes.
They are in the same class.
ترکیبهای سوالی be در زمان حال ساده

جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم.

(در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال :

Are you a teacher?
Are we students?
Is he Ali?
Is she Mary?
Is it a robat?
Are you in different classes?
Are they in the same class?
ترکیبهای منفی be در زمان حال ساده

برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال:

I am not a teacher.
You are not students.
He is not Ali.
She is not Mary.
It is not a robat.
We are not in different classes.
They are not in the same class.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Are you Ali?
Yes, I am.
No, I am not.

Are we in the same class?
Yes, We are.
No, We are not.

توجه داشته باشید که همواره بجای افعال (be (am/is/are می توان از مخفف آن استفاده نمود:

Are you Ali?
No, I’m not.
Are we in the same class?
No, We’re not.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (زمان حال ساده) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.56 : 2197
4.56شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :