انگلیسی با علیرضا معتمد

به سرویس «شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد» خوش آمدید.

خوش آمدید!

| آرشیو: شنبه 1401/5/8 |مشاهده مطالب جدید

Speaking

در این بخش یک فیلم کوتاه جهت افزایش Fluency زبان انگلیسی مشاهده خواهید کرد. جهت کسب بهترین نتیجه ابتدا سطح متناسب معلومات خود را انتخاب نمایید و به دستورالعملهای ارایه شده در فیلم توجه و تمرینات گفتاری آنرا با صدای بلند انجام دهید. درس Fluency این هفته، از مجموعه خودآموز جامع مکالمه Speak Now انتخاب شده است.


سطح المنتری [Speaking]


سطح اینترمدیت [Speaking]درس بعد از مجموعه درسهای Speaking را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed 2001-2022.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , کد تخفیف نرم افزارهای آموزشی و دیکشنری تحلیلگران , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 2243
4.13شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ مکالمه انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :