|شماره پنجم| آرشیو: شنبه 1397/12/18مشاهده مطالب جدید

Listening

اگر می خواهید در مکالمه موفق شوید، مدت بیشتری را برای گوش دادن به فایلهای صوتی سپری کنید. در این بخش ابتدا سطح متناسب معلومات خود را انتخاب نمایید و متن مکالمه را با دقت بخوانید. سپس فایل صوتی درس را حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش کنید تا لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما شود.

:سطح المنتری
How's it going

پخش فایل صوتی مشاهده متن مکالمه
(به مدت یک هفته، روزی چهار بار گوش کنید)

:سطح اینترمدیت
Pizza Delivary

پخش فایل صوتی مشاهده متن مکالمه
(به مدت یک هفته، روزی چهار بار گوش کنید)


پادکست صوتی بعدی سطح المنتری (Do you know her) و سطح اینترمدیت (Swim faster!) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ درک مطلب انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.47 : 2315
4.47شنبه ها؛ درک مطلب انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ درک مطلب انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :